site maker
Mobirise

ชั้นโชว์สินค้า แสตนด์กระดาษ
SP3 Paper Stand

ชั้นโชว์สินค้าแสตนด์กระดาษ SP3 Paper Stand

ชั้นโชว์สินค้าแสตนด์กระดาษ SP3 Paper Stand คือ ชั้นโชว์สินค้าแบบเคาน์เตอร์โชว์สินค้า ที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดตามสินค้าที่โชว์ หรือ ตามความเหมาะสมของการใช้งาน สินค้าของลูกค้าโดยลูกค้าสามารถให้รายละเอียดขนาดของสินค้า เพื่อที่จะได้ทำการผลิตชั้นโชว์สินค้าคุณภาพดีและออกแบบชั้นโชว์สินค้า พร้อมจัดจำหน่ายชั้นโชว์คุณภาพดีสินค้าราคาพิเศษ โดยชั้นโชว์สินค้าแสตนด์กระดาษ SP3 Paper Stand เป็นชั้นโชว์สินค้าที่ออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ชั้นโชว์สินค้ามาตรฐาน มีให้เลือกหลายรูปแบบให้เลือก

วัสดุในการผลิตชั้นโชว์สินค้ามีให้เลือกหลายแบบ

ชั้นโชว์สินค้ากระดาษลุกฟูก

ชั้นโชว์สินค้าลูกฟูกพลาสติก (ฟิวเจอร์บอร์ด)

สามารถปรับรูปแบบชั้นโชว์สินค้าตามการใช้งานได้บางส่วน เช่น

ขนาดของชั้นโชว์สินค้า

จำนวนชั้นโชว์สินค้า

รูปแบบหัวป้าย header บนชั้นโชว์สินค้า

สลับเปลี่ยนหัวป้ายชั้นโชว์สินค้าได้ตามใจชอบ

พับแบนง่ายต่อการจัดส่ง (ในบางรุ่น)

ชั้นโชว์สินค้าแสตนด์กระดาษ SP3 Paper Stand

ชั้นโชว์สินค้า 3 ชั้น แบบลดหลั่นได้ตามต้องการ 

ขนาดกระทัดรัด สามารถพับแบนจัดส่งได้

วัสดุ - กระดาษลูกฟูก ติดงานพิมพ์ Inkjet ได้ตามต้องการ

ขนาด 35 x 37 x 120 cm.

Mobirise